Position title
אחראי/ת ליחידה מעבדתית - מנהל/ת מעבדה בבית חולים פסיכיאטרי או גריאטרי מרכז בריאות הנפש באר שבע
Description
אחריות על ביצוע כל בדיקות המעבדה בצורה מקצועית, נאותה ולפי דרישות תקנות.
בריאות העם (מעבדות רפואיות) והחוזרים והנהלים המקצועיים המחייבים של
המחלקה למעבדות, שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.
אחריות לקידום ויישום מערכת הבטחת איכות של כלל פעילות המעבדה
אחריות לרישום פרטי הדגימות ותוצאות הבדיקות, בהתאם לנהלי הרישום המקובלים.
יישום שיטות עבודה וטכנולוגיות מעודכנות.
קיום קשר עם גורמים מקצועיים בביה"ח ומחוצה לו, בנושאים שבאחריותו/ה.
התעדכנות, באופן שוטף, בפרסומים מדעיים הקשורים בעבודה ויישומם
בעבודה, בתיאום עם הממונה.
 
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.
 
Responsibilities
היתר לניהול מעבדה ותעודת הכרה במעמד של עובד מעבדה רפואית בכיר מטעם משרד הבריאות.
 
תואר שני לפחות באחד מהתחומים הבאים: ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, גנטיקה,
הנדסת ביוטכנולוגיה, חקלאות, כימיה, מדעי החיים, מדעי המעבדה הרפואית, מדעי הרפואה, רוקחות, רפואה, רפואה וטרינרית, תזונה.
Qualifications
ניסיון: 4 שנות ניסיון בתחום המקצועי (שנות הניסיון ייספרו ממועד הזכאות לתואר הראשון).
 

שפות: כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית והאנגלית. ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים: כושר ניהול וארגון. כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

Job Benefits

פרטי המכרז המלא:

הנחיות למכרז: 

Job Location
מרכז בריאות הנפש באר שבע
Date posted
29 בנובמבר 2023
Contacts

שליחת קורות חיים פרטים: פרופ' אבי פרץ מייל aperetz@poria.health.gov.il 

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!