אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

מי אנחנו

האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (אילמ"ר) הנו חברה מקצועית מדעית המאגדת בתוכה אקדמאים העוסקים במדעי המעבדה הרפואית. אילמ"ר הנו חבר מן המניין בארגון הבינלאומי לביוכימיה קלינית ורפואה מעבדתית IFCC. עובדי מעבדה לא אקדמאים רשאים להצטרף כחברים נלווים.
האיגוד הנו הרחבה של החברה הישראלית לביוכימיה קלינית (חיב"ק), להכללת החטיבה ההמטולוגית וחטיבות מקצועיות אחרות. האיגוד פועל בתחום המקצועי-מדעי בלבד, ולא בענייני שכר.

אילמ"ר פועל למען חבריו באמצעות ועד, הנבחר אחת לשלש שנים.
כנשיאי אילמ"ר כיהנו: פרופ' אריה שינברג, ד'ר יעקב זיידמן, פרופ' אורן זינדר, פרופ' מיכאל מאיר,
ד'ר דניאלה הראל, ד'ר רחל גולן, ד'ר עדינה בר חיים, נורית אלגור.
פעילויות הועד כוללות:

פעילות מדעית שוטפת במהלך השנה:

  • כנס שנתי בן יומיים בו מובאים חידושים בנושאי המעבדנות הרפואית לכל שטחיה.
  • ימי עיון (3-4) שכל אחד מוקדש לנושא ייחודי.
  • מפגשי "קפה מדע" לדיון והחלפת דעות בסוגיות מקצועיות
  • הענקת פרס אילמ"ר לעבודה מצטיינת וכן מלגות לעמיתים הלומדים לתארים מתקדמים.
  • אתר האינטרנט משמש לקשר בין הוועד לחברים לדווח על פעילויות וחידושים מהמעבדות בארץ ובעולם.

פעילות ארצית ובינלאומית:

  • האיגוד פועל ויפעל בעתיד למעורבות בנושא חקיקה הקשורה למקצועות הרפואה המעבדתית ולקידום מסגרות לבקרה במעבדות הרפואיות.
  • נציגי האיגוד חברים במועצה למעבדות המייעצת לשר הבריאות בנושא המעבדות, וכך משפיעים על דמות המקצוע ברמה לאומית.
  • נציגי האיגוד חברים בוועדה מקצועית המייעצת לרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  • כמה מחברי אילמר חברים מהשורה בועדות שונות ב IFCC ותורמים לעצוב מדיניות מקצועית ברמה הבין לאומית.

באילמ"ר מעל 800 עמיתים. אנו קוראים להצטרפותם של כל אנשי המעבדות הרפואיות בארץ, בין כפרטים ובין כתת חטיבות מקצועיות בתוך הארגון. ככל שאילמ"ר יהיה גדול וחזק יותר, השפעתו בנושאים החשובים לנו תהיה משמעותית יותר. הרעיון של איחוד בעלי המקצועות בתחומים השונים של הרפואה המעבדתית לארגון אחד, הנו בלתי נמנע, מאחר והאוטומציה והטכנולוגיות המשותפות לתחומים רבים מביאות לאיחוד מעבדות ולשיתוף פעולה בין תחומי.

אילמ"ר נמצא ברשימת האיגודים המקצועיים שאושרו ע"י המדינה להשתתפות בדמי חברות ע"י המעסיק.

באתר תוכלו למצוא את טופס ההצטרפות לאילמ"ר ואת פרטי ההתקשרות עם מזכירת אילמ"ר הגב' שרה עופר.

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024