אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

הכנס השנתי ה-44 | 2010

כנסים שנתיים - ראשי

פוסטרים שהוצגו בכנס

Dganit Itzhaky, PhD1, Meir Pomeranz, MD2
1Immunology Laboratory, 2and Ob-Gyn Department, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel
המשך >>
LOW SERUM VITAMIN D LEVELS AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Alissa Bogomolni1,Dganit Itzhaky1, Katya Gorden2, Daniela Amital2,Howard Amital3
1Biochemistry and Immunology Labs, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel
2Ness Ziona Mental Health Center, Ness Ziona, Israel
3Department of Medicine 'D', Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel
המשך >>
פרס שניTime to Differentiate Between Vasculitis and IBD While Utilizing ANCA Serology
Miriam Parizade and Bracha Shainberg
Maccabi Health Services, Central Laboratory, 9 Hamada St. Tamar Industrial Park, Rechovot 76302, Israel
המשך >>
Oren S. 1,2, Shani T. 1,3, Hirshberg A. 3, Rechavi G. 1,2, Amariglio N. 1, Trakhtenbrot L. 1.
1The Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel 2Sackler School of Medicine 3School of Dental Medicine, Tel Aviv University.
המשך >>
פרס ראשוןCombined simultaneous analysis of morphology and fluorescence in situ hybridization (FISH) as novel sensitive method to detect small populations of malignant cells in high risk patients, premalignant lesions and minimal residual disease
Trakhtenbrot L., Shani T., Hirshberg A., Rechavi G. and Amariglio N.
The Cancer Research Center, The Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer 52621,
and Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
המשך >>
Vladimir Gavrilov,1 Yaron Leibovich,2 Samuel Ariad,2 Konstantin Lavrenkov 2 and Shraga Shany1
Department of Clinical Biochemistry1 and Department of Oncology2, Soroka Medical Center and Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel
המשך >>
Marielle Kaplan1,3, Yvgeny Tendler1, Riad Mahamid2, Edna Meilin2, Aviva Lazarovitch2, Maayan Sheiner2, Michael Aviram 2,3, Tony  Hayek 2,3
Laboratory of Clinical Biochemistry1, & Lipid research Laboratory2, Rambam medical center, Haifa, Israel, Rappaport Faculty of Medicine3, Technion, Haifa, Israel.

המשך >>
פרס שלישיModulation of the 1 alpha,25(OH)2D3 induces proliferation of erythroblasts
Dora Ben Alon1,3 Ph.D., Avi Eden2,3 M.D., Prof. Gilles Lugassy2,3M.D. and Prof. Ilana Nathan4 Ph.D.
1Laboratory of Hematology,  2Joseph Michaeli Department of Hematology, 3Barzilai Medical Center, Ashkelon, Israel and 4Department of Clinical Biochemistry, Hematology Unit, Soroka Medical Center, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva
המשך >>
dsDNA ANTIBODIES MEASUREMENT – TIME TO GIVE UP RIA?
Dafna Lipinsky and Bracha Shainberg
Maccabi Health Services, Central Laboratory, Rehovot, Israel
המשך >>
Judith Attias, Amos Notea and Avy Caspi
Rambam-Health Care Campus,P.O.B 9602,Haifa 31096
המשך >>
Baruch Wolach1,2,3, Ronit Gavrieli1, Dirk Roos4, and Sivan Berger-Achituv1,2
The 1Laboratory for Leukocyte Function of the Department of 2Pediatrics, Meir Medical Center, Kfar Saba, and 3Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, and 4Sanquin Research at CLB and Landsteiner Laboratory, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands.
המשך >>
Bi-stability of phagocyte-bacteria interaction: When do neutrophil win the battle with Staphylococcus Aureus?
R. Malka1, R. Gavrieli2, E. Shochat3, V. Rom-Kedar1 and B. Wolach2
1 The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.
2 The Laboratory for Leukocyte Functions, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.
3 Pharma Development, Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland.
המשך >>
 I.  Maor1, M. Deeb2, G. Goldenberg2, A. Lanir1.
1Department of Biochemistry, 2Rehabilitation Unit, Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel.
המשך >>
Vitamin D levels in patients undergoing coronary catheterization.
Shor R1., Tirosh A1., Shemesh L1., Bar Chaim A1, Mor A1., Boaz M2., Golik A1.
1 Assaf-Harofeh Medical Center
2Statistics Department, Wolfson Medical Center, Holon
המשך >>
בחינת ביצועים אנאליטיים של מכשירי גלוקומטר
ברכה שיינברג, אלבוים סנדרה, הכמטי אלדד, פרחגרוד ג'ורג', בוארון ניצן וסת"מ תמר
מכבי שרותי בריאות, המעבדה המרכזית - רחובות והמעבדה המחוזית – חיפה
רח' המדע 9, פארק תמרת רחובות 76703 ישראל

המשך >>
Serum 25-OH Vitamin D stability in primary gel tubes
Zvirin Tzvi, Keren-Yaar Larisa, Aminov Maia, Shainberg Bracha and Alboim Sandra
Maccabi Health Care Services - Central Laboratory, 9 Hamada st, Park Tamar, Rehovot 76703, Israel.
המשך >>
Identification of mutations in genes involved in hearing impairment in the Druze community
Fuad Fares1, Olfat Aboleil Zoubi1, Naiel Azzam1, Mohammad Mahajna2 and Miriam David3
1Department of Molecular Genetics and faculty of Science, University of Haifa, 2Department of Pediatrics  3Laboratory Division, Carmel medical Center.
המשך >>
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024