אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

כינוס שנתי ה-46 | 2012

פוסטרים להצגה בכינוס

ANTIBIOTIC RESISTANCE TRENDS IN ANAEROBES AT THE SHEBA MEDICAL CENTER.

D. Pokrovsky2, N.Belausov1, G.Smollan1 and N.Keller1
1. Sheba Medical Center, Clinical Microbiology Laboratory 2. Ariel University Center of Samaria

 

Background:
Although anaerobic bacteria are important pathogens that cause a variety of clinical infections, very limited data exists regarding susceptibility and resistance of these microorganisms to antimicrobial agents. According to recent studies performed in a few clinical laboratories around the world, the level of resistance has increased significantly. We describe a survey conducted at the Sheba Medical Center, Israel to review existing trends in anaerobic bacteria sensitivity and to implement a fast method for routine anaerobic susceptibility testing.  The purpose of this would be to optimize clinical empirical treatment of patients in our hospital.

Methods: We determined susceptibilities of 29 gram negative anaerobic microorganisms (including B. fragilis group) to imipenem, metronidazole, clindamycin, amoxicillin/clavulanic acid and piperacillin/tazobactam, and 37 gram positive anaerobic microorganisms (includingP.acnes) to benzylpenicillin, ceftriaxone, clindamycin, metronidazole, meropenem and vancomycin by using the Etest (AB Biodisk, Solna, Sweden).

Results
All of the gram negative anaerobes (GNA) were susceptible to most antimicrobial agents. At the same time, we detected 37% and 33% resistance to clindamycin in the B. fragilis group and Fusobacterium sp. respectively. In the gram positive anaerobes (GPA), 100% of P.acnes were resistant to metronidazole and 80% of C. perfringens were resistant to clindamycin. The MIC’s of most GPA to vancomycin and ceftriaxone  was 0.5 and 0.125 μg/ml respectively (there are no MIC interpretation criteria for vancomycin and ceftriaxone using E-tests).

Conclusion:
E-test is a simple and easy method to determine MIC’s of anaerobic organisms in the routine clinical laboratory.
The results of our study can guide our treating doctors in choosing empiric therapy before the actual results are available.

 

 

לתכנית הכנס     חזרה לריכוז הפוסטרים 2012
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024