אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

כינוס שנתי ה-46 | 2012

פוסטרים להצגה בכינוס

שימוש בדוחות לשיפור האיכות במעבדה הרפואית

דר' מרים פריזדה, אירנה גויכמן, מרינה מנדלבלט, דיאנה טרן ודר' ברכה שיינברג
מעבדה מרכזית, מכבי שירותי בריאות, רח' המדע 9, פארק ת.מ.ר. רחובות 76302

 

רקע: במעבדה הארצית של מכבי שירותי בריאות מבוצעים מידי יום למעלה מ- 150,000 בדיקות. איכות ומקצועיות תהליכי העבודה במעבדה כה עמוסה ניתנות למדידה ולשיפור מתמיד, באמצעות שימוש בדוחות שוטפים המופקים ממחשב המעבדה במדורים השונים. בתקציר זה מובאים מספר דוגמאות לשיפור תהליכים, אשר יושמו בעקבות הפקת דוחות וניתוח הנתונים.


שיטה: הנהלת המעבדה הציגה לראשי המדורים שאלות בנושאים הקשורים לתהליכי העבודה הספציפיים במדור, אופן דיווח תוצאות, שימוש מושכל בבדיקות, התאמת תוצאות המעבדה לממצאים הקליניים של הנבדקים, התפלגות תוצאות המעבדה והתאמתם לסטנדרטים בינלאומיים ועוד. ראשי המדורים הפיקו דוחות מהמחשב לצורך קבלת הנתונים וניתוחם. צוותי חשיבה עיבדו את הנתונים, הפיקו לקחים והמליצו על שינויים היכולים להביא לשיפור. סיכום הממצאים וההמלצות הוצגו בפני הנהלת המעבדה אשר בדקה, אישרה והורתה על ביצוע השינויים הנחוצים.


תוצאות:


הנושא הנבדק במדור שחפת:
שיפור תהליכי עבודה והתאמת התפלגות התוצאות להמלצות בינלאומיות: במדור שחפת מתקבלים דגימות כיח ושתן אשר עוברים תהליך עיבוד לצורך גילוי חיידק מחולל השחפת. השיטות הן תרבית לגידול חיידקים והסתכלות מיקרוסקופית. הופקו דוחות חצי שנתיים לאורך שנתיים האחרונות, המתארים את התאמת תוצאות המיקרוסקופיה לתוצאות תרבית החיידקים, השוואה בין תוצאות המיקרוסקופיה לפני ואחרי תהליך עיבוד הדגימות, בחינת אחוז התרביות בהם התגלו חיידקים אחרים ולא חיידק מחולל השחפת. הנתונים הושוו להמלצות הבינלאומיות. נמצא כי תהליך עיבוד דגימות הכיח בוצע כראוי אך התהליך עבור דגימות השתן לא היה מספק. עוד נמצא כי הסתכלות מיקרוסקופית בדגימות שתן אינו נחוץ. נמצא כי תוצאות בדיקות הכיח עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים המומלצים.


הנושא הנבדק במדור מיקולוגיה: אופן דיווח התוצאות: במדור מיקולוגיה מאבחנים הימצאות פטריות בנגעים בעור ובציפורניים. השיטות המבוצעות הן תרביות לגידול פטריות והסתכלות מיקרוסקופית בדגימה המגיעה למעבדה. דו"ח המתאר התאמת תוצאות שלילות בשיטה אחת וחיוביות בשיטה השניה העלה כי מומלץ לשנות את אופן ניסוח התוצאה בגיליון התוצאות כך שהרופא יקבל הסבר ברור יותר של הממצאים.   


הנושא הנבדק במדור אימונולוגיה: שימוש מושכל בבדיקות והתאמת התוצאות לקליניקה. במדור אימונולוגיה נבדקים נוגדנים המעידים על מחלת צליאק. תינוקות מתחת לגיל שנתיים נבדקו במקביל בשתי בדיקות שונות לנוגדנים שונים. דו"ח המתאר חוסר התאמה בין תוצאות הבדיקות הביא לברור הקליניקה המתועד בתיק החולה. נמצא כי ביצוע אחת מבדיקות הנוגדנים באופן שוטף אינו מוצדק.


סיכום ומסקנות: הפקת דוחות מעבדה מאפשרת השגת נתונים מדידים לצורך ניתוח והשוואת ממצאים. הדוחות משקפים שיטות מעבדה שונות והתאמתם לסטנדרטים בינלאומיים, התפלגות התוצאות לאורך זמן, התאמתם לקליניקה ועוד. יישום הלקחים הביא לקיצור בתהליכי עבודה, ירידה בעלויות, הצגת תוצאות באופן ברור יותר לרופאים ושימוש מושכל יותר בבדיקות. לאור ההצלחה הומלץ לכלל ראשי המדורים והתחומים במעבדה להשתמש בשיטה זו לשיפור האיכות.  

 

לתכנית הכנס     חזרה לריכוז הפוסטרים 2012
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024