אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

כינוס שנתי ה-46 | 2012

פוסטרים להצגה בכינוס

Urine metabolomics of classical xanthinuria reveals endogenous substrates of XDH and AO in humans; pathophysiologic and pharmacogenetic implications

Peretz H1, Watson DG2, Blackburn G2, Zhang T2, Lagziel A1, Stauber-Naamati M1, Morad T1, Keren-Tardai E1, Greenshpun V1, Usher S1, Dinur D, Heib N, Shalev H3, Landau D3, Levartovsky D4. 1. Clinical Biochemistry Laboratory, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Human Molecular Genetics and Biochemistry, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 2. Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, Glasgow, UK 3. Department of Pediatrics, Soroka Medical Center, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel 4. Institute of Rheumathology, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

 

Classical xanthinuria is a rare inherited metabolic disorder caused by either isolated xanthine dehydrogenase (XDH) deficiency due to mutations in the XDH gene (type I) or combined XDH and aldehyde oxidase (AO) deficiency due to mutations in the HMCS gene (type II). XDH and AO are evolutionary related enzymes that share a sulfurated molybdopterin cofactor. While the role of XDH in purine metabolism is well established, the physiologic functions of AO are mostly unknown. Both XDH and AO are important drug metabolizing enzymes. Activation and/or clearance of more than 50 drugs are known to involve XDH and/or AO activity. For example, along with methylation by thiopurine methyl transferase, oxidation by XDH and AO equally contribute to the inactivation of thiopurine drugs widely used for treatment of hemato-oncologic and autoimmune diseases. Urine metabolomic analysis by high pressure liquid chromatography and mass spectrometry of xanthinuric patients disclosed three novel and two known endogenous products of AO formed in the histidine, nucleic acid, spermidine and nicotinamide degradation pathways. Recent studies in humans and rodent models suggest that accumulation of one of the AO substrates (N-methylnicotinamide) observed in xanthinuric patients may induce insulin resistance at one hand, but may limit platelet-dependent thrombosis on the other hand. The identified biomarkers of AO deficiency may conveniently replace the allopurinol-loading test for typing xanthinuria thus facilitating type-specific pharmacogenetic counseling and directing the search for the causative mutations to the relevant gene. It remains to find out whether carriership of one mutant allele in either gene is associated with lowered enzymatic activity/ies leading to altered drug-metabolizing capacity.

לתכנית הכנס     חזרה לריכוז הפוסטרים 2012
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024