אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

כינוס שנתי ה-46 | 2012

פוסטרים להצגה בכינוס

תוצאות סקר סרו-אפידמיולוגי לטוקסופלסמה בקהילה (בקרב מבוטחי מכבי)

ליסיטה שרייבר, רחל לזר וברכה שיינברג
מעבדה מרכזית – מכבי שירותי בריאות המדע 9, פארק המדע רחובות 76703

 

מבוא: טוקסופלסמוזיס היא מחלה הנגרמת על-ידי טפיל חד-תאי טוקסופלסמה גונדי, הנמצאבדרך כלל במעיים של חתולים. בני אדם יכולים להידבק במחלה בעקבות מגע עם צואת חתולים, עם אדמה מזוהמת, אכילת בשר שלא בושל דיו או שתיית חלב עיזים לא מפוסטר.
נשים בהריון נחשבות בקבוצת סיכון לטוקסופלסמה, וזאת כי הטפיל מסוגל לעבור דרך השיליה לעובר ולגרום לו מומים קשים ואפילו להפלה.
בארה"ב שיעור הנדבקים בטוקסופלסמה הינו 12-16% מהאוכלוסיה. בצרפת,לעומת זאת, אחוז ההדבקה בשנות ה60 היה 84% וירד היום לכ45% בעקבות התערבות תכנית לאומית למניעת הידבקות בטוקסופלסמה.                                                    
בארץ אין מספיק מידע על הסטטוס החיסוני בכלל האוכלוסיה.

מטרה: לאמוד את הסטטוס החיסוני לטוקסופלסמה בקהילת מבוטחי מכבי שירותי בריאות.

שיטות: ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקות סרולוגיה לטוקסופלסמה למבוטחי מכבי במהלך שנת 2011. נוגדנים ספציפיים לטוקסופלסמה Toxo IgG נקבעו במכשיר הארכיטקט  (טכנולוגית CMIA).


תוצאות:

 • שיעור הימצאות נוגדני IgG כנגד טוקסופלסמה בקרב נבדקי מכבי שירותי בריאות בשנת 2011:
  • במהלך שנת 2011 נבדקו במכבי 45,754 נבדקים לנוגדנים לטוקסופלסמה,מתוכם 44,745 נשים ו 1,009 גברים.
  • מתוך כלל הנבדקים, נמצאו 5,614 (12.2%) מחוסנים (Toxo IgG  חיובי):
   • מתוך הנשים, 5,440 (12.2%) מחוסנות לטוקסופלסמה.
   • מתוך הגברים, 174 (17%) מחוסנים לטוקסופלסמה.
 • פילוח שיעור הימצאות נוגדני IgG כנגד טוקסופלסמה בכלל הנבדקים על פי חתך גילאים:
  • גילאים 1-17 שנים 7% מחוסנים לטוקסופלסמה.
  • גילאים 18-50 שנים 12% מחוסנים לטוקסופלסמה.
  • גילאים 51-90 שנים 35% מחוסנים לטוקסופלסמה.
 • סטטוס חיסוני בנשים בהריון:
  • 32,488 (72.6%) מכלל הנשים היו נשים בהריון.
  • בקרב הנשים בהריון נמצאו 3,659 נשים (11.3%) מחוסנות לטוקסופלסמה.
 • שיעור הימצאות נוגדני IgG כנגד טוקסופלסמה על פי איזורי מגורים:
  • ברוב איזורי הארץ אחוז המחוסנים לטוקסופלסמה הינו 10-15%.
  • ביישובי הערבים  בגליל אחוז המחוסנים גבוה משמעותית - 44%.
  • ביישובי הבדואים בנגב ובקרב ערביי מזרח ירושלים אחוז המחוסנים לטוקסופלסמה - 13-14%.
  • באיזורים בהם האוכלוסיה מעורבת, ערבים ויהודים, (חיפה,יפו) אחוז המחוסנים הינו  19-23%.

דיון:

 • שיעור הימצאות נוגדני IgG כנגד טוקסופלסמה בקרב נבדקי מכבי שירותי בריאות הינו 10-15%, שיעור זה דומה למה שדווח בארה"ב והולנד ונמוך  מזה המדווח בצרפת ובארצות המזרח התיכון.
 • רוב הדרישות לביצוע בדיקת נוגדנים לטוקסופלסמה במכבי הינם לנשים בהריון.
 • אחוז גבוה משמעותית של מחוסנים לטוקסופלסמה נמצא ביישובי הערבים בגליל ככל הנראה בשל הרגלי אכילה וטיפול במזון (צריכת חלב עיזים לא מפוסטר, צריכת בשר כבש). 
 • ביישובי הבדואים בנגב ובקרב ערביי מזרח ירושלים אחוז המחוסנים לטוקסופלסמה נמוך בצורה ניכרת  מיישובי הערבים  בגליל 13% לעומת 44% . נתון זה תואם לספרות בה מתוארים שיעורים נמוכים של הדבקה בטוקסופלסמה באיזורי אקלים יבש.
 • למנהגים ולגיאוגרפיה יש חשיבות למידת ההדבקה בטפיל.
 • באוכלוסיה עם שיעור הדבקה גבוה מומלץ לקבוע מדיניות סקר לנשים בהריון.

 

 

לתכנית הכנס     חזרה לריכוז הפוסטרים 2012
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024