אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

כינוס שנתי ה-46 | 2012

פוסטרים להצגה בכינוס

ANA TESTS - BioPlex 2200 evaluation in a large outpatient laboratory

Orit Rozenberg, Maya Grinberg, Dina Reginashvili, Maya Kishinewsky Clara Henig, Mira Barak
Central Laboratory of Haifa and Western Galilee, Clalit Health Services. Ha'taasia 47, Nesher 20300, Israel

 

Introduction: We perform more than 150 ANA tests per day by both ELISA and IFA according to an in house algorithm that we have shown previously to provide clinically satisfactory results. The BioPlex multiplex platform was challenged against our algorithm in a concordance study with the aim to replace Elisa assays without compromising the diagnostic performance.

Methods: We tested 158 samples of well defined patients (some treated) and 98 blood samples from age and gender matched patients not tested for any test connected to autoimmune diseases in the past 10 years.

Results: Among the patient group were 152 positive and 1 negative concordant results and 5 discrepant results (concordance, 96.8%): 3 FP and 1 FN with our algorithm, and 1 FN with the BioPlex. The main drawbacks of our algorithm were Elisa ANA or ENA positive that showed no specific antibodies. The BioPlex platform detected several unique  antibodies but not always the expected most prevalent antibody for specific diseases. Among the controls were 72 negative and 8 positive (all of them anti dsDNA+) concordant results and 18 discrepant results: 5 FP and 4 FN with our algorithm, and 8 FP and 1 FN with the BioPlex. The discrepant results were due to borderline or low level results or unique antibodies. The concordance for controls was 81.6% (91.8% if borderline results were excluded). Therefore the overall study concordance was 91%. 

Conclusion:  The BioPlex platform results are highly concordant with the Elisa-based algorithm and its use will provide more information with savings of technician time.

 

 

לתכנית הכנס     חזרה לריכוז הפוסטרים 2012


דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024