אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

תקצירי הכינוס השנתי ה-47 | 2013

ישיבה שלישית: ביופילם בקטריאלי: תהליכים חברתיים בחיידקים המציבים לנו אתגרים חדשים

Surface Properties of Graft-Copolymers Possesing Oppositely Charged Groups: Mitigation of Microbial Biofilm Formation, mechanisms and applications

תכונות פני שטח המושתלים עם קו-פולימרים בעלי קבוצות מנוגדות מטען: מניעת גידול ביופילם מיקרוביאלי, מנגנונים ושימושים אפשריים

משה הרצברג,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

Moshe Hezrberg
Ben-Gurion University of the Negev

For efficient control of biofilm formation it is critical to study of the interactions between “anti-biofouling” modified surfaces and the extracellular polymeric substances (EPS) in charge of the biofilms’ adherence and coherence properties. In this study, polyvinylidene fluoride (PVDF) surfaces were used as substratum for anti-biofouling coating to study the biofouling resistance properties of the grafted layer. Graft polymerization was performed using the negatively-charged 3-sulphopropyl methacrylate (SPM) and positively charged [2-(Methacryloyloxy)ethyl]-trimethylammonium (MOETMA) monomers to yield a copolymer layer on the PVDF surface. Using quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D) technology, we evaluated the extent of graft polymerization by monitoring the increased mass on the PVDF surface during grafting process of QCM-D sensor pre-coated with PVDF. Changes in the QCM-D frequency and dissipation shifts were used to evaluate the grafted layer conformation and swelling properties at different aquatic conditions. For analysis of the reduced biofouling due to graft-polymerization, the adsorption of EPS extracted from a municipal wastewater membrane bioreactor (MBR) to the modified and non-modified surfaces was analyzed in the QCM-D flow-cell.  A significant decrease in EPS adsorption to the modified PVDF sensor in the QCM-D flow-cell was observed. According to the frequency changes analyzed by the QCM-D, the modified sensor showed ~70% reduction in EPS adsorption compared to the non-modified one. Implementing this specific graft-polymerization, we also show that salt solution is required to swell this modified layer in order to make it function as strong anti-fouling surface. Interestingly, improvement in fouling resistance was dramatic in NaCl solution, and was not observed in double distilled water (DDW). In DDW, the strong intra-molecular association makes the polymer less hydrated and swelling is very low. Current study is being conducted for analyzing the reduced organic- and bio-fouling by the grafted layer under various aquatic conditions.

 


חזרה לתקצירי הכנס
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024