אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

תקצירי הכינוס השנתי ה-47 | 2013

ישיבה רביעית: מחלות מעי דלקתיות IBD

נוגדני-TNF בקרוהן וקוליטיס כמקרה מבחן: פיתוח וישום תבחינים חדשניים למדידת רמת תרופות ביולוגיות ונוגדנים כנגדן

ד"ר שומרון בן-חורין,
השרות למחלות מעי דלקתי ומעבדת הגסטרו, מכון גסטרואנטרולוגי
מרכז רפואי שיבא תל-השומר וביה'ס לרפואה סקלר, אוניברסיטת תל-אביב

קרוהן וקוליטיס הינן מחלות דלקתיות כרוניות של מערכת העיכול. הסיבה למחלות אלו טרם הובררה, אך היא נובעת ככל הנראה מהפעלה בלתי מרוסנת של מערכת החיסון כנגד מרכיבים חידקיים ו/או תזונתיים-סביבתיים לא ידועים במעי ו/או בחלל המעי, באנשים בעלי רקע גנטי מתאים. חולי קרוהן וקוליטיס הינם פעמים רבות אנשים צעירים הסובלים משלשול, כאבי בטן, דימום מדרכי העיכול, ירידת משקל, וביטויים נוספים של דלקת מתמשכת במעי.

הטיפולים המקובלים הינם תרופות מדכאות חיסון. לפני למעלה מעשור הושגה פריצת דרך עם הכנסתה לשימוש של התרופה אינפליקסימאב (רמיקד), שהינה התרופה הביולוגית הראשונה שאושרה לשימוש במחלות אלו. אינפליקסימאב הינו נוגדן מונוקלונלי מטיפול IgG1 המכוון ספיצפית כנגד מולקולת ה-TNF שלה תפקיד עיקרי בתיווך הדלקת במחלת קרוהן וקוליטיס. תרופה זו סללה את הדרך בהמשך להופעת נוגדי TNF נוספים כתרופות יעילות כגון אדלימומאב (יומירה), וסרטוליזומאב (סימזיה). יתרה מזו, מאז אנו חוזים ב"שיטפון" של פיתוח בשלבים מתקדמים של תרופות ביולוגיות נוספות המכוונות כנגד מסלולים תאיים וציטוקינים אחרים המתווכים את הדלקת במעי.

עם זאת, ככל שנרכש נסיון בשימוש בנוגדני TNF, הוברר כי לתרופות אלו יש פוטנציאל לגרום להיווצרות נוגדנים כנגד התרופה בקרב מקבלי התרופה בשיעור שנע בין 10-60% מהמטופלים. בעבודות רבות נמצא כי היווצרות הנוגדנים עשויה להביא לסילוק מהיר יותר של התרופה מהדם ויתכן אף לאבטל באופן ישיר את קישור התרופה למטרתה. כפועל יוצא, היווצרות נוגדנים כנגד תרופות אנטי-TNF  גורמת פעמים רבות לאובדן התגובה הקלינית לטיפול והתפרצות מחודשת של המחלה שמחייבת החלפת הטיפול או אף הפניה לניתוח.

תבחינים למדידת רמת התרופות נוגדני TNF ולמדידת רמת הנוגדנים כנגדן הופכים בשנים אחרונות לכלי עזר חשוב בניטור פרמקולוגי של המטופלים ואף לשם החלטות טיפוליות. עם זאת, פיתוח תבחינים אלו מהווה אתגר טכנולוגי וקליני לא פשוט, מחמת האינטראקציות הצולבות בין נוגדני הגילוי (detection antibody)  של תבחיני ELISA, לבין התרופה שהינה נוגדן בעצמה ובין הנוגדנים כנגדה שנמצאים בסרום.

בהרצאה נסקור את התבחינים השונים שפותחו למטרה זו, כולל התבחין שפותח במעבדתנו (מעבדת גסטרו שיבא תל-השומר). נעמוד על הרציונל בכל אחת שבהן, והישימות הקלינית שלהן לניטור התגובות האימונוגניות לתרופות הביולוגיות.

אנו נמצאים בפתחו של עידן חדש בו אנו צפויים למגוון רחב של תרופות ביולוגיות לטיפול במחלות שונות, אוטו-אימוניות, סרטניות ואחרות. אנו נשתמש בנוגדני TNF כמקרה מבחן ונסקור מספר מקרי חולים הממחישים את הסוגיות הפרמקו-קינטיות והאימונולוגיות העולות משימוש בתבחינים חדשניים של מדידת נוגדנים לתרופה ביולוגית. סוגיות אלו צריכות להילקח בחשבון בעת פיתוח תבחינים כאלו ובעת פענוח התוצאות המתקבלות מהן.

 


חזרה לתקצירי הכנס
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024