אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

תקצירי הכינוס השנתי ה-47 | 2013

הרצאת מליאה: אפיגנטיקה – הערות השוליים של החיים

פרופ' חיים סידר,
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

Footnotes of Life

Chaim Cedar
Hebrew University

Every human being begins as a single cell containing all of the genes inherited from his parents, that are then precisely copied into every new cell as the body develops.  These genes carry information that can be read and, in this way, translated into proteins, the basic building blocks that determine the properties of each cell in the body.  Red blood cells, for example, read the gene for hemoglobin and thereby manufacture a specific protein that is used by these cells to carry oxygen through the blood.  In a similar manner, the eye color gene contains information for making a colored protein (blue or brown) that is produced in cells of the iris. According to this scheme, every cell contains a full instruction manual with all of the information needed to make any component of the human body.  Strikingly, however, different cell types only read and translate a portion of the information, thereby making those specific protein components that define that particular cells.

In this lecture, we will attempt to understand how cells control what information is read or ignored.  One of the major mechanisms for this regulation is DNA methylation, whereby a chemical cap (methyl) is placed on genes in order to keep them silenced.  By means of this simple marking system, all of the genetic information is annotated in order to instruct every cell which genes should be kept silent and which genes should be read and then used to manufacture specific components.  We will try to understand how this mechanism works and how it, itself, is regulated during development.  In addition, we will explore how DNA methylation plays a role in cancer and other diseases.

 


חזרה לתקצירי הכנס
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024