אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

תקצירי הכינוס השנתי ה-47 | 2013

ישיבה שישית: תפקודי כליה ומדדי איכות בנפרולוגיה

שימוש בבדיקות המעבדה כמדדי איכות בנפרולוגיה

פרופ' בתיה קריסטל,
נפרולוגיה, ביה"ח לגליל המערבי, נהריה , הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל

"כאשר ניתן למדוד את הדבר שעליו מדובר ולהביע זאת במספרים, ניתן בהחלט לדעת על מה מדובר...   אחרת, הידע שלך הוא זעום ובלתי-מספק... יתכן וזו רק התחלת הידע, אך השגת התקדמות כלשהי לכיוון המדע" ציטוט מדברי לורד קלווין 1824-1907


מדד איכות ברפואה מבטא באופן כמותי היבט מסוים של בריאות כגון: תחלואה, מניעה, טיב טיפול, תוצאות טיפול באוכלוסייה מוגדרת ובנקודת זמן מסוימת- היום אתמקד בנושאים לעיל באוכלוסיית החולים עם אי ספיקת כליות חריפה ובאוכלוסיית החולים עם אי ספיקת כליות כרונית.


מדד איכות ברפואה מודד ומבטא באופן כמותי את הפער בין ערך המדד בפועל לבין היעד שהארגון קבע לעצמו – רוב המדדים הם מדדי יחס, כלומר אחוז האנשים מתוך קבוצה מוגדרת, שמתקיים לגביהם תנאי מסוים. היום נעסוק בעיקר בבדיקות מעבדה שונות המשמשות כמדד לאיכות הטיפול הנפרולוגי. החל משימוש בתפקודי כליה בעיקר באבחון אי ספיקת כליות חדה ועד שנויים ברמות המוגלובין, ביוני כסידן, זרחן , שנויים ברמות הורמונים כגון פארתהורמון (PTH) כמדדי איכות לטיפול בחולים עם אי ספיקת כליות כרונית ובחולים המטופלים בדיאליזה. מדדי האיכות המדידים לעיל  וההנחיות הטיפוליות הנובעות מהם  מבוססים הן על מאגרי מידע בארץ ובעולם והן על הנחיות מקצועיות  בינלאומיות : USRDS ו- KDIGO - KIDNEY DISEASE IMPROVING GLOBAL OUTCOME .

ניהול אחראי מחייב את  הרופא ו/או הארגון להכיר את נתוני הביצוע שלו טוב יותר מכל אחד אחר. מדידת איכות רפואית היא כורח המציאות בעידן הרפואה המודרנית בה מורכבות מקצוע הרפואה מלווה ביותר מידע, יותר התמחויות, יותר טיפולים, יותר מחלות כרוניות , יותר דרישות , יותר עלויות. מדידה מובילה לשיפור איכות הטיפול הרפואי.

כרופאים וכמנהלים רפואיים אנחנו מודעים לחשיבות ולתרומת המדידה לשיפור האיכות הרפואית. זהו אינטרס מובהק שלנו, לקדם את הנושא באופן מושכל, תוך הכרה ביתרונות הרבים הגלומים בכך והתחשבות בכל המכשולים האפשריים תוך ראיית כל השימושים האפשריים במדדי איכות רפואית.

מדדי האיכות מאפשרים קבלת מידע על ביצוע ומאפשרים תכנון תכניות לשיפור האיכות והטיפול הרפואי, משמשים ארגונים למטרות אקרדיטציה ורישוי - אבטחת כשירות ספקי השירות הרפואי, מאפשרים פרסום מידע לציבור – לקוחות (מבטחים ו/או מטופלים) יכולים לבחור באופן מושכל את ספק השירות המועדף עליהם ולבסוף בעולם החלו להכניס גם תגמול על איכות הטיפול – Payment for Performance (P4P). מדדי האיכות מאפשרים הערכה כמותית ואובייקטיבית של יישום קליני יעיל של רפואה נאותה, המבוססת על עדויות מדעיות , נותנים מידע רציף ומדויק על תוצאות קליניות, שביעות רצון לקוחות, תפקוד המערכת ושימוש מושכל במשאבים כמו כן מאפשרים איתור ליקויים ופיתוח תוכניות שיפור על בסיס תחזיות אמינות והן מאפשרים מעקב אחר השפעת תהליכי השיפור שננקטים.

השימוש בבדיקות המעבדה כמדדי איכות בנפרולוגיה  עליהם אתמקד יהיו קשורים באבחון ומניעה של אי ספיקת כליות חדה, אי ספיקת כליות כרונית ובחולים המטופלים בדיאליזה ויהיו מבוססים על הנחיות מקצועיות בינלאומיות לראשונה Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 2003 ומתעדכנים כל הזמן בתחומים טיפוליים שונים. מטרתם שיפור הטיפול ותוצאותיו בחולים עם אי ספיקת כליות בעולם, על ידי שפור הקואורדינציה, שפור שתוף הפעולה וההטמעה של הנחיות רפואיות קליניות .

 


חזרה לתקצירי הכנס
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024