אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

תקצירי הכינוס השנתי ה-47 | 2013

ישיבה שישית: תפקודי כליה ומדדי איכות בנפרולוגיה

משחלף האניונים פנדרין: שותף חדש בויסות נפח נוזלי הגוף

פרופ' ישראל זליקוביץ,
היחידה לנפרולוגית ילדים "מאייר," ביה"ח לילדים שליד הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה

 

The Anion Exchanger Pendrin: A New Molecular Player in the Regulation of Body Fluid Volume

Prof. Israel Zelikovic, MD
Pediatric Nephrology Unit, Rambam Medical Center
Laboratory of Development Nephrology, Department of Physiology and Biophysics, Faculty of Medicine, Technion

Pendrin (SLC26A4), a Cl-/anion exchanger encoded by the gene PDS is highly expressed in the kidney, thyroid and inner ear epithelia. Mutations in human PDS (hPDS) lead to Pendred syndrome, characterized by sensorineural hearing defect and thyroid goiter. In the kidney, pendrin functions as an apical Cl-/HCO3- exchanger in β-intercalated cells of the cortical collecting duct (CCD). In addition to its role in secreting bicarbonate and maintaining acid-base balance, pendrin is also involved in NaCl balance and blood pressure regulation.

We have shown that pendrin is transcriptionally regulated by systemic pH, aldosterone and ambient Cl- level in renal epithelial cells.

However, the cellular and molecular mechanisms controlling pendrin activity in the renal epithelium remain to be established.

The intestinal peptide uroguanylin (UGN) is produced in response to oral salt load and can function in the kidney as an “intestinal natriuretic hormone.” The exact modes of action of UGN in the renal tubule remain poorly understood. We investigated whether UGN modulates pendrin activity and explored the molecular mechanisms responsible for this modulation. Injection of UGN into mice resulted in decreased pendrin mRNA and protein expression in the kidney. UGN decreased endogenous pendrin mRNA levels in HEK293 cells. A 4.2-kb human PDS (hPDS) promoter sequence and a series of  5' progressive deletion products were cloned into luciferase reporter vectors and transiently transfected into HEK293 cells. Exposure of transfected cells to UGN decreased hPDS promoter activity. This UGN-induced effect on the hPDS promoter required a 52-bp region encompassing a single heat shock element (HSE). The effect of UGN on the promoter was abolished when the HSE located between nt -1119 and -1115 was absent or was mutated. Furthermore, treatment of HEK293 cells with heat shock factor 1 (HSF1) small interfering RNA (siRNA) reversed the UGN-induced decrease in endogenous PDS mRNA level in parallel with decreasing HSF1 mRNA level.

In conclusion, pendrin-mediated Cl-/HCO3- exchange in the renal tubule may be regulated transcriptionally by the peptide hormone UGN. UGN exerts its inhibitory activity on the hPDS promoter likely via HSF1 action at a defined HSE site. These data define a novel signaling pathway involved in the enterorenal axis controlling electrolyte and water homeostasis.


חזרה לתקצירי הכנס
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024