אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

סקירת ספרות

סקירת ספרות ראשי > אבטחת איכות - ראשי


אבטחת איכות


מה חדש בשדה האיכות?

מאת ד"ר דאקוסטה יהודית, אחראית איכות מערך המעבדות בתי החולים "הדסה" ירושלים

בנית מערכת איכות במעבדות הדסה לפי התקן הייעודי למעבדות, ISO 15189 החלה במאי 2002.

תקן זה כידוע מתייחס לשיפור האיכות ברמה הארגונית וברמה המקצועית, כשהמטרה היא הפקת תוצאות אמינות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

השתתפות המעבדות בתהליך הוגדרה כוולונטרית, אך בהחלט בגיבוי ובעידוד מלא של הנהלת בית החולים.
לצורך התהליך, נעזרנו בשתי יועצות חיצוניות, כאשר מכל מעבדה נשלח נציג אחד או יותר להשתתף בצוות האיכות של המעבדות.

מערכת האיכות בנויה ממספר רב של מרכיבים. האלמנטים שלהערכתנו הובילו לשיפור המשמעותי ביותר בתחום הארגוני והמקצועי הם: כתיבת נהלים, תיעוד חריגות ומשוב, מבדקים פנימיים, סקר הנהלה והקשר עם הרשות להסמכת מעבדות.

כתיבת נהלים היא תהליך ארוך, הכולל כתיבה ותיקונים חוזרים ונשנים. העובד המבצע את הבדיקה כותב את הנוהל ומנהל המעבדה בודק ומתקן את הכתוב. כתיבת נהלים מחיבת בחינה מחודשת של תהליכי ביצוע הבדיקות בהתאם לספרות עדכנית. הדרכת העובדים לעבודה לפי נהלים חיונית ומאפשרת שליטה בתהליכי העבודה ואחידות בביצוע הבדיקות. כתוצאה מכך חל שפור ברמה המקצועית וגובר הביטחון המקצועי של העובד.

תיעוד חריגות ומערכת המשוב הם כלים חשובים לזיהוי הזדמנויות לשיפור. העובד הוא זה שלרוב מזהה חריגות ומדווח עליהן, מתוך הבנה שמטרת הדיווח הוא קידום ושפור תהליכים. חשוב לתעד את החריגות בזמן אמת ע"י כך מתאפשרת חקירת הבעיה, איתור הגורם ומקורו ודירוג חומרת הממצא. מתבצע מעקב אחר אפקטיביות הפעולות המתקנות והמונעות שננקטו.

מבדקים פנימיים הם אמצעי לחקירת המערכת את עצמה. הם בודקים את כל מרכיבי מערכת האיכות ואת שיטות העבודה, תפקידם זיהוי נושאים דורשי שפור והם מהווים דחף לקידום המערכת . בעקבות המבדקים מתבצעות פעולות מתקנות ומונעות ונבדקת אפקטיביות הפעולות שננקטו.

סקר הנהלה הוא כלי חשוב נוסף לבקרה של מערכת האיכות. הנהלת המעבדה סוקרת ומעריכה את מידת היישום והשימור של מערכת האיכות, שיפור מקצועיות הצוות, התייעלות תהליכי העבודה, בחינת מגמות ואפקטיביות התהליך. הסקר נועד כמו כן להפיק לקחים, לבנות תכניות ולהגדיר יעדים לעתיד.

הקשר עם הרשות כלל הרצאות מובנות בנושאי דרישות התקן, כתיבת נהלים ובצוע מבדקים וכמו כן נערכו ע"י הרשות קדם מבדק ומבדק, שבעקבותיהם נעשו תיקוני אי ההתאמות.

מבדקי הרשות, שנערכו תוך הסתכלות מזווית שונה, היו כלי לימודי שהוסיפו להבנתנו את הנחוץ כדי למלא את דרישות התקן בשטח, והיוו הדרכה מעולה להבנה ולהטמעה של נושאי האיכות. התיקונים שבוצעו בעקבות המבדק היוו שלב נוסף בתהליך הלמידה. כל שלב הביא בעקבותיו קדום וקפיצת מדרגה בישום התקן.

מטבע הדברים בתהליך ארוך ומורכב מסוג זה לא כל המעבדות יכלו להתקדם בקצב אחיד. בחודש דצמבר האחרון , לאחר כשנה וחצי מתחילת התהליך ניגשו 5 מעבדות להסמכה. המעבדות הן :

בנק הדם עין כרם
בנק הדם הר- הצופים
מעבדת כבד עין כרם
יחידה להפריה חוץ גופית עין כרם
מעבדת מיון עין כרם

בימים אלה נחגוג את קבלת תעודות ההסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות. שאר המעבדות נמצאות בעיצומו של התהליך ואנו מקוים להשלימו עד סוף השנה הזו.

להלן רשמים מהזוית האישית של כמה ממנהלות המעבדות שעברו את התהליך:
פרופ מני נגה
מנהלת בנקי הדם
בתי החולים "הדסה" ירושליים
בנק הדם:

ההחלטה לבנות בבנק הדם מערכת איכות , היוותה חזון שמטרתו קדום הפאן הארגוני, ניהולי והמקצועי. בשלב ההתחלתי לא ידענו להעריך את מידת ההשקעה הדרושה, הן מבחינת שעות עבודה והן מבחינת העומס הנפשי והמהפך המחשבתי הנדרש כדי לאפשר הכלת התהליך.

לצורך מימוש החזון, היה חשוב לרתום את כל העובדים לתהליך.שלוב העובדים התקדם בשלבים, בהתחלה פעלו מעטים, בעיקר אלה שנחשפו להדרכות של היועצות. עם הזמן נסחפו כל העובדים כולל התורנים, ונוצרה אווירת עשייה, כל מי שנשאר מאחור הרגיש מנותק מהצוות.

תוך הטמעת נושאי האיכות, עברנו כולנו מהפך, שהתאפשר כתוצאה מכך שהבנו את חשיבות התהליך. בנית מערכת איכות היוותה כור התוך לצוות, אנשים כעסו ונשברו ולמרות זאת המשיכו בעשייה, כולנו עבדנו על סף הסובלנות והסבלנות כשכל אחד מאתנו לעיתים תומך ולעיתים נתמך.

התחושה לאורך הדרך הייתה, של טיפוס על הר גבוה, מטפסים, מחליקים לאחור וממשיכים לטפס הלאה על מנת להגיע למטרה. עמידה בדרישות התקן הייתה לגבינו אמצעי למימוש החזון שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך והביאה לתחושת ספוק רב. אין ספק שהעבודה שהושקעה נשאה פרי והתהליך השתלם.
עם קבלת ההודעה שעברנו את המבדק בהצלחה, אמר מנכ"ל בית החולים פרופ' מור יוסף " אני יודע שהדרך הייתה קשה, האם הייתה כדאית?" יכולנו להשיב בפה מלא ללא היסוס " כן"!

תהליך ההסמכה במעבדה להפריה חוץ גופית
ד"ר ענת ספרן
מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית
ביה"ח הדסה עין כרם

החשיפה של צוות המעבדה להפריה חוץ גופית, כמו גם של שאר צוותי המעבדות השונות בהדסה לנושא ההסמכה באה בעקבות החלטת הנהלת בית החולים לתמוך בתהליך. התגייסות ההנהלה לטובת המיזם החשוב הזה באה לידי ביטוי בשכירת שרותיהן של יועצות חיצוניות הבקיאות בתחום ניהול האיכות אשר עזרו בהקמת גוף מלוכד של המעבדות, תוך גיוס צוות איכות המורכב מנציגים של המעבדות השונות.

תמיכת בית החולים היוותה לדעתי מנוף משמעותי ביותר ליכולתן של המעבדות – כל אחת לחוד וכולן יחד כמערך אחד – לצעוד בדרך הארוכה והמורכבת עד להשלמת התהליך.

ההחלטה לבנות במעבדה להפרייה חוץ גופית מערכת איכות מקורה בהבנה של כל בנות הצוות כי תהליך זה יסייע לנו לבצע שיפור מתמיד ביכולתנו המקצועית כמו גם להקטין באופן ניכר את הסיכוי לתקלות במערכת רגישה ועמוסה כמו שלנו.

תהליך ההסמכה היה ארוך ומורכב והוא חייב השקעה רבה ומחויבות של כולנו. באופן טכני ביצוע התהליך התאפשר הודות ליכולתנו לנצל כל רגע פנוי, תוך ביצוע הפעילות השוטפת, להתקדמות איטית אך בטוחה בהשלמת כל היעדים שהצבנו לפנינו.

מערכת האיכות עוסקת במגוון רחב של נושאים. הנושא אשר דרש את ההשקעה הגדולה ביותר היה דרישת תקן האיכות לכתיבת כל נהלי המעבדה. כתיבת נהלי כל שיטות העבודה המבוצעות במעבדה כמו גם כתיבת נהלים כלליים חייבה התבוננות חוזרת ובדיקה מחודשת של כל שיטות העבודה. כל עובדות המעבדה השתתפו בכתיבת הנהלים ככותבות או כבודקות. בסופו של התהליך היו בידינו נהלים הכתובים באופן אחיד וברור ומבוצעים באופן זהה המוסכם על כולן.

נושא נוסף בעל חשיבות רבה היה בניית מערכת משוב לתיעוד חריגות. תהליך זה חייב את הבנת הצוות בחשיבות תיעוד תקלות, טעויות או חריגות מביצוע נהלי העבודה השונים. דרישת תקן האיכות לביצוע פעולות מתקנות בעקבות חריגות כאלה מחייבת חקר איתור מקור התקלות, חשיבה יצירתית שמטרתה למנוע הישנות תקלות אלה ומעקב מסודר לבחינת אפקטיביות צעדי המנע שננקטו.

בנוסף, חייבה בניית מערכת האיכות בדיקה יסודית של כל מרכיבי הציוד השונים במעבדה, כיול מרכיבי הציוד הניתנים לכיול והכרת מגבלותיהם של חלקי ציוד שאינם ניתנים לכיול או החלפה. כמו כן חלה חובה על בדיקת עמידתם של נותני שירותים שונים כמו גם ספקים ויצרנים בדרישות תקני איכות מתאימים.

בכל אלה ובנושאים רבים אחרים עסקנו במהלך שנה וחצי מתוך הכרה עמוקה בחשיבות התהליך ובכוחו לשפר את יכולתנו כפרטים וכצוות.

בניית מערכת האיכות נדמתה בעיננו לבניית תצריף (פאזל). בתחילת הדרך היו בידינו חלקים בודדים ללא קשר ממשי ביניהם ואט אט עם הוספת חלקים נוספים החלה התמונה להתבהר ולקבל משמעות ועומק.

השגת המטרה הביאה לתחושת ספוק רב ולהכרה שהמאמץ היה כדאי. כעת נבחן את תוצאותיו של התהליך ביכולתו להביא לשיפור משמעותי ומתמיד ביכולות המעבדה תוך שמירה קפדנית על השיפורים שכבר הושגו.

תהליך הכנת מעבדת מיון-ביוכימיה להסמכה
סימה בן חנוך
אחראית מעבדת מיון-ביוכימיה

כשישבתי בהדרכות הייעוץ וההכוונה, נדמה היה לי שמרב עצים אני לא רואה את היער! לכן יש לסמן כל עץ ואבן ליצירת תוואי, לי ולבאים אחרי. כשניגשתי לעבודה הבנתי שאבטחת איכות היא גם כמות! כמות רבה של עבודה. מלבד הכמות הרבה ש להכנות, כפי שכבר פרטו לפני חברותיי, היה עלי להסביר לצוות "למה בכלל צריך את זה" לעמוד על חשיבות העבודה על פי נהלים, מילוי טופסי המשוב והקפדה על הכללים. החשש היה רב, הם חשבו שעל כל דווח חריג שהם ימלאו, הם יתנו על כך את הדין. כמובן שעם הזמן הם ראו שהשד איננו נורא כל כך ומשקיבלנו את ההסמכה, השמחה הייתה רבה.

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024