אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

סקירת ספרות

סקירת ספרות ראשי > כללי - ראשי


כללי

עליה בריכוז טרופונין לבבי בחולים ללא תסמונת כלילית חריפה ואי-ספיקת לב | מתוך Clinical Chemistry

מאת ד"ר עמית עקירוב

למרות שטרופונין לבבי הוא סמן חשוב בהערכה ובטיפול בחולים עם תסמונת כלילית חריפה ואי-ספיקת לב, מדובר בסמן שאינו-ספציפי למחלה כלשהי של שריר הלב. בסקירה המובאת להלן דנים הכותבים במצבים בהם חלה עליה בריכוז טרופונין לבבי בעקבות מחלות חריפות וכרוניות, גורמים יאטרוגניים ונזק לשריר הלב מעבר לתסמונת כלילית חריפה ואי-ספיקת לב.

הכותבים מסבירים כי עליה בערכי טרופונין לבבי דווחה בחולים עם מחלה לבבית, וסקולארית ונשימתית, וכן בהקשר של תהליכים זיהומיים. במקרים של דיסקציה של אבי העורקים, אירוע מוחי, טיפול ביחידת טיפול נמרץ ודימום מדרכי העיכול העליונות, עליה בריכוז טרופונין לבבי מנבאת זמן ארוך יותר עד לאבחנה וטיפול, עליה במשך השהות בבית החולים ותמותה מוגברת.

לערכי טרופונין לבבי מוגברים חשיבות אבחנתית ופרוגנוסטית בחולים עם מחלות לבביות דלקתיות ובחולים עם מחלה נשימתית; ערכי טרופונין לבבי בחולים עם מחלה נשימתית עשויים לסייע בזיהוי חולים בהם צפויה תועלת בעקבות טיפול אגרסיבי. בחולים עם אי-ספיקת כליות כרונית, לערכי טרופונין לבבי רגישות אבחנתית נמוכה יותר לתסמונת כלילית חריפה, אך מדובר בסמן פרוגנוסטי להתפתחות מחלה קרדיווסקולארית. טרופונין לבבי מספק מידע חשוב במקרים בהם העלייה מיוחסת לגורמים יאטרוגניים או חבלה קהה של בית החזה.

לדברי המומחים, מצטברות עדויות בנוגע לחשיבות האבחנתית והפרוגנוסטית של ערכי טרופונין לבבי, מעבר למקרים של תסמונת כלילית חריפה ואי-ספיקת לב. למרות שעליה בערכי טרפונין לבבי במצבים שאינם תסמונת כלילית חריפה או אי-ספיקת לב, נחשבת בד"כ לערפלן קליני, על הרופא המטפל להתייחס לטרופונין כאל סמן לנזק לשריר הלב, ולהפעיל שיקול דעת קליני בכדי לקבוע את המקור והחשיבות של העליה בערכי טרופונין.

Clinical Chemistry 55:12 2098–2112 (2009)

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024