אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום מיפגש 9.1.06 בנושא בעיות בקביעת חלבון בשתן

המפגש נערך מטעם אילמ"ר ובחסות חברת גאמידור דיאגנוסטיקה.
ריכז את הדיון פרופ' מיכאל מאיר, מנהל מערך המעבדות והמחלקה לביוכימיה קלינית, בתי החולים של הדסה וביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים.

סוכם ע"י דר. סנדרה אלבוים, מעבדה מרכזית, מכבי שרותי בריאות

להלן סיכום הדיון:

 • ברוב הפרוטאינוריות מופרש בעיקר אלבומין.
 • בנזק גלומרולרי (ברוב חולי הכליה) מופרש בשתן בעיקר (או רק) אלבומין.
 • בנזק טובולרי מופרשים חלבונים בעלי משקל מולקולרי נמוך ואלבומינוריה מתונה יחסית.
 • ברעלת הריון (Toxemia, Preeclampsia) יש לעיתים צירוף של נזק גלומרולרי וטובולרי, ולכן צפויות מידות שונות של הפרשת אלבומין והפרשת חלבונים "אחרים" בעלי משקל מולקולרי קטן יותר.
 • היות ובשיטות הנפוצות לקביעת חלבון בשתן החלבון העיקרי הנמדד הוא אלבומין, יתכן כי במצבים בהם מופרשים חלבונים אחרים, תוצאת מדידת החלבון לא תשקף במדויק את מצב הפרוטאינוריה.
 • ידוע מהספרות שדיפסטיק אינו מאבחן נכון 50% ממקרי רעלת הריון (Hypertension in Pregnancy 2004;23:135-42) וזאת כיוון שבמצב זה מופרשים לעיתים חלבונים אחרים כביטוי לנזק טובולרי, בעוד שהדיפסטיק קובע בעיקר את ריכוז האלבומין.
 • לבדיקת total protein יש ערך רב יותר מאשר לבדיקת אלבומין להערכת רעלת הריון.

בעיות עקרוניות ונפוצות בקביעת חלבון בשתן:

 • בשיטות המבוססות על קישור חלבון לצבע, התוצאה מושפעת מתרופות מסוימות, pH, עוצמה יונית, עכירות ועקבות דם.
 • קיימת הטיה של התוצאות כלפי מעלה כשהשתן מאד מהול והטיה כלפי מטה כשהשתן מרוכז.
 • יש יתרון לקביעת יחס חלבון לקריאטינין בדגימת בוקר על פני קביעת חלבון באיסוף של 24 שעות (באיסוף קיימת אי נוחות וטעויות).
 • תוצאות חיוביות כוזבות מתקבלות בדגימות שתן עם מיקרואורגניזמים מסוימים (פרוטאוס) ובשתן בסיסי.
 • תוצאות מכשיר ה- Vitros גבוהות יותר מאלו שבמכשיר ה- Integra והפער אינו בפקטור קבוע. ההבדלים גדולים יותר ככל שהפרוטאינוריה גדולה יותר בגלל השפעה שונה של מיהול הדגימות על שני סוגי הריאקציה. יתכן כי במכשיר Vitros קיימת בעיה של מיהול במים.
 • השיטה המומלצת ביותר היא שיטת Biuret. בשיטה זו, התגובה היא לקשר האמיני שבחלבון ללא קשר בסוג החלבון (אך איננה ישימה למדידת חלבון בדגימות שתן).

נקודות המחייבות תשומת לבנו במעבדה:

 • אין עדיין "Gold Standard” למדידת פרוטאינוריה.
 • קביעת חלבון בדיפסטיק להערכת רעלת הריון אינה מומלצת, ועדיפה קביעת סה"כ חלבון באיסוף שתן או בדגימת שתן אקראי.
 • ברעלת הריון הטיפול כולל מגנזיום וכשזה מופרש הוא יכול להשפיע על הקביעה של רמת החלבון. במכשיר Hitachi-Modular שיטת קביעת החלבון בשתן היא Benzethonium. בשיטה זו קיים במדיום EDTA המנטרל את השפעת ה- Mg .
 • למטרת מעקב אחר פרוטאינוריה יש להתמיד בשימוש באותה השיטה.
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024