אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום מפגש 18.4.07 בנושא בדיקת בילירובין בילודים

רכזה את הנושא נורית אלגור - מנהלת המעבדה לביוכימיה ואנדוקרינולוגיה בביה"ח שערי צדק
סכמו: דר' קופל ורדמכבי מעבדה מחוזית חיפה, דר' אלבוים סנדרהמכבי מגה לאב רחובות

בתאריך  18.4.07 התקיים דיון בנושא – בדיקת בילירובין בילודים.

נכחו בדיון נציגים ממספר בתי חולים וקופות חולים בארץ.

לדיון קדמה הרצאה מקיפה אשר הציגה את הצד הקליני והמעבדתי של הבדיקה.
ההרצאה  ניתנה ע"י  נורית אלגור מבי"ח שערי צדק. 

נקודות עיקריות שהועלו בהרצאה:

 • חשיבות בדיקת בילירובין בילודים.
 • שיטות הבדיקה הקיימות.
 • עקומות Buthani המבטאות את מידת הסיכון לפתח kernicterus עפ"י רמת בילירובין בסרה בהתאמה לגיל הילוד בשעות.
 • שיטות טיפוליות.

בדיון שנערך לאחר סקירה זו, כל אחד מהמשתתפים הציג את שיטת ביצוע הבדיקה במעבדתו, אופן דיווח התוצאות והועלו בעיות הקשורות הן בביצוע הבדיקה והן בפערים בתוצאות הנצפות בין מעבדות שונות. במהלך הדיון, גובשו ההבנות הבאות:

 • בעיית הפערים בתוצאות נובעת משימוש בשיטות מדידה שונות, מכשירים שונים ובשימוש בכיילים שונים (אפילו באותה שיטה / מכשיר).
 • המציאות אינה מאפשרת אחידות בין  שיטות המדידה והמכשירים השונים המצויים במעבדות השונות ברחבי הארץ.
 • לאור הנאמר לעיל, הוסכם שעל מנת ליצור שיפור של המצב הקיים, יש למצוא כייל אשר יאפשר כיול אחיד של כלל המכשירים / ישמש כייל ייחוס.

בעיית השונות בתוצאות המדווחות במעבדות שונות אינה בעיה ארצית בלבד.  קיים דיווח שפורסםב- Clinical Chemistry 50:1 190-194 (2004)

"Performance of Bilirubin Determinations in US Laboratories"
בו הושוו תוצאות בקרת איכות חיצונית של CAP. מסקנת הכותבים הייתה:

"Achieving accuracy in total bilirubin assays should not be difficult.
A standard Reference material SRM 916 Bilirubin, is available from  the NIST......."

קיים כייל:

ULTIMATE Bilirubin Callibrator C20 Human source(traceable to NIST SRM916)

כייל זה מיוצר ע"י חברת Beckman Coulter  וניתן להשיגו דרך חברת טבע-מדיקל.

בתום המפגש, נקבע כי נציגי מכבי  שירותי בריאות יחד עם נורית אלגור מבי"ח שערי צדק יפעלו לקידום הנושא.
מהבדיקות שבוצעו במעבדות מכבי (מעבדה מחוזית חיפה ומגה לאב רחובות) עולה כי:

 1. התוצאות המתקבלות בכיול הבילירובינומטר בכייל שבשימוש היום, המשווק ע"י חברת Systemedic, גבוהות מאלו המתקבלות כשהכיול מבוצע באמצעות הכייל מחברת Beckman Coulter.
 2. התוצאות המתקבלות במכשיר האולימפוס תואמות את אלו המתקבלות במכשיר הבילירובינומטר לאחר כיול עם כייל  של  חברת Beckman Coulter.
 3. ההבדל בין התוצאות המתקבלות בין  שני הכיילים  הוא בערך 15% .
 4. בקרת איכות חיצונית מאמתת קבלת תוצאות גבוהות יותר בבילירובינומטרים המכויילים בבקר של חברת Systemedic לעומת שאר המשתמשים.

לאור הנתנונים המוצגים, אנו ממליצים לכייל את מכשירי הבילירובינומטר בכייל של חברת Beckman Coulter המשווק ע"י חברת טבע-מדיקל .

פרטי הכייל:

שם: BILI CAL C20 10x2ml
מק"ט טבע מדיקל: BF667640
אריזה: 10 אמפולות בכל אריזה.
תפוגה:  שנתיים לערך.

פנינו לחברת טבע-מדיקל בניסיון להקטין את גודל האריזות, אך נכון לרגע זה ללא הצלחה.

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024