אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום והמלצות קפה מדע בנושא POINT OF CARE TESTING | 25.1.2011

מרכזות:
פרופ' ירדנה נורדנברג
-  מנהלת אגף מעבדות מרכז רפואי רבין, שירותי בריאות כללית.
רויטל אזולאי, אחראית איכות מעבדות ארצית, קופת חולים מאוחדת.

רקע: בשנת 2010 ד"ר עמנואל גזית, מנהל מחלקת המעבדות במשרד הבריאות מינה ועדה  שתגבש המלצות למדיניות משה"ב לביצוע בדיקות מעבדה בנקודת הטיפול (POCT).

יו"ר הועדה ד"ר יואב דיקשטיין וחברים בה ד"ר דורון עמיחי, ד"ר מרים דוד, פרופ' ירדנה נורדנברג, ד"ר דלית שחם, גב' אסנת סיוון, ד"ר רות ישי ומר צבי רואש. הועדה הגישה את מסקנותיה לד"ר עמנואל גזית. המועצה למעבדות רפואיות בראשות פרופ' מיכאל מאייר אישרה את הדו"ח.
הוועדה הגבילה עצמה לדיון בבדיקות המבוצעות בארגוני בריאות המספקים שירותי בריאות. בדו"ח המסכם התייחסה הוועדה לבדיקות ומכשור לבדיקות המבוצעות במסגרת POCT, אחריות וסמכות ביצוע בדיקות POCT, ארגון וניהול האתרים המבצעים, מדיניות, הבטחת ובקרת איכות, בדיקות המותרות לביצוע POCT.

תוכנית המפגש:
סקירת פעילות הועדה ומסקנותיה, דיון בנושא מיקום המעבדה בבחירת מכשור לבדיקות המוגדרות כ- POCT.
פרופ' ירדנה נורדנברג הציגה פעילות הועדה ומסקנותיה לגבי אחריות המעבדה לבדיקות אשר אינן מבוצעות בשטחה וע"י צוות עובדיה.

מצ"ב המצגת.

המלצות הועדה:

  • לעדכן את התוספת הרביעית בתקנות בריאות העם (מגדירה את הבדיקות הנכללות ב POC).
  • להסמיך בארגון עובד מעבדה בכיר לתפקיד מתאם POCT
  • מנהל המעבדות יהיה אחראי לקביעת מדיניות וארגון שירותי POCT במוסדו כולל נהלי בקרת איכות, אבטחת איכות, בטיחות וקיום הדרכות לצוותים המבצעים את הבדיקות.
  • הבדיקות והמכשור המותאמים לביצוע כ- POCT יהיו בעלי אישור אמ"ר, FDA או CE.
  • בדיקות POCT תבוצענה רק בארגונים בהם ניתן ליצור ממשק ממוחשב בין מייצר התוצאה למערכת המפקחת בזמן אמת.

פרופ' נורדנברג תיארה את ההתארגנות לטיפול  ב-POCT במרכז הרפואי רבין, שכלל כתיבת נוהל מפורט בנושא, הגדרת אחריות לכל אחת מהבדיקות המבוצעות כ-POCT  ושיתוף ספקי הציוד והנדסה רפואית בתחזוקה מתועדת של הציוד ובמתן הדרכות.

מקומה של המעבדה בבחירת סוגי הגלוקומטרים מהיבט של ביצועים אנליטים.
ד"ר אלדד הכמטי, ראש מדור כימיה, מכבי שירותי בריאות הציג עבודה מעמיקה של השוואה בין 13 גלוקומטרים לבין מכשיר הבודק גלוקוז במעבדת מכבי.

מצ"ב המצגת.

POC במרכז הרפואי סוראסקי
ד"ר חוה פרץ, מנהלת המעבדה לביוכימיה קלינית ואחראית על  POC בשיתוף עם ד"ר רחל גולן אחראית אבטחת איכות במערך הכימי הציגו הטמעת גלוקומטרים מוסדיים במחלקות תוך מחשוב וקישוריות בין המחלקות למעבדה לביוכימיה.

דיון:
התנהל דיון בכל הנושאים הקשורים ליישום והטמעת POC בצורה מבוקרת ומפוקחת ע"י המעבדה, כולל שאלות לגבי בדיקות ספציפיות (מכשירי טרומבואלסטוגרם TEG, בילירובין ילודים ועוד).

מקורות מידע:

 

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024