אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום מפגש 27.5.07 Free Light Chains – כלי דיאגנוסטי? לניטור בלבד?


מרכזת: דר. ברכה שינברג, מנהלת מעבדה מרכזית, מכבי שרותי בריאות
סוכם ע"י דר' מרים פריזדה.

ד"ר ברכה שיינברג הציגה את נושא ה-FLC במצגת שכללה מספר נושאים וסרט קצר:

תחילה תוארו התכונות הפיזיולוגיות של ה-FLC, הסנתוז, הריכוזים בדם ובשתן אצל אנשים בריאים ואצל חולים והשפעת הגידול ומצב הכליה על ריכוז ה-FLC בדם ובשתן.

הנושא הבא במצגת התייחס להצגת שיטות המעבדה השונות לאבחון פיק מונוקלונלי והשוואה ביניהם, תוך הבלטת היתרונות במדידת FLC.

לבסוף, תוארו קבוצות חולים שונות מהספרות המקצועית אשר מדידות FLC הועילו לאבחון ולמעקב, ביניהם חולי Amyloidosis, Non-Secretory Myeloma, MGUS, Light Chain Myeloma, ו-Intact Ig Multiple Myeloma.

לסיום הועלו שאלות בנוגע לשימוש מושכל בבדיקת FLC, מתי לבצעה? האם השימוש בה יוכל להחליף בדיקות אחרות? וכד'.

ד"ר מרים פריזדה, ראש תחום אימונולוגיה במעבדה המרכזית, מכבי שירותי בריאות, הציגה את ההיבט המעבדתי של בדיקת ה-FLC, תוך דגש על הדירות הבדיקה בתוכניות בקרת איכות חיצונית של NEQAS. הובאה תגובת החברה היצרנית The Binding Site, תוצאות בקרת איכות פנימית, השוואה לבדיקות Immunofixation, והצגת אלגוריתם השימוש בבדיקה במכבי שירותי בריאות.

לאחר המצגות התקיים דיון שכלל סבב בין המשתתפים, כאשר נציג מכל מעבדה התייחס לניסיון שרכש בבצוע הבדיקה, בעיות טכניות, קשר עם רופאים, התלבטויות ושאלות פתוחות:

בי"ח רמב"ם- בעלי ניסיון של כשלושה חודשים על מעט חולים. התייחסו לנושא המחיר.

בי"ח בני ציון- הציגו את המכשיר עליו מבוצעת הבדיקה, מספר קטן של חולים שהבדיקה מבוצעת עבורם והתייחסו לנושא התפוגה של הקיט.

בי"ח קפלן- משתמשים בעיקר למעקב אחר חולי מילומה, פעם ב-3-4 שבועות, ואין קשר ישיר עם ההמטולוגים.

מעבדה מחוזית צפונית, מכבי- התייחסו לנושא בעיית כימות BJ בשתן ושימוש בבדיקת FLC כאלטרנטיבה עתידנית לבדיקת BJ. למעבדה קשר עם המטולוג אשר לקח על עצמו להשוות תוצאות הבדיקות השונות לממצאים הקליניים לפני ואחרי טיפול.

בי"ח הדסה- עדיין לא החלו בבצוע הבדיקה, אין ביקוש מצד הרופאים.

בי"ח אסף הרופא- הציגו בשקפים תוצאות 48 מדידות של FLC מול תוצאות בדיקת IF, העלו את בעיית אי התאמת FLC-ratio  ל-IF.

מעבדת נשר, קופ"ח כללית- התייחסו לנושא בקרת האיכות ושימוש בבדיקה בעיקר לאבחון amyloidosis.

בי"ח תל השומר- בעלי ניסיון רב של שנתיים בבצוע הבדיקה, כ-50 מדידות בשבוע. התייחסו לנושא קבוצות החולים עבורם מבוצעת הבדיקה, הפחתה במספר בדיקות השתן עקב הכנסת הבדיקה לשימוש, התייחסו לנושא הטכני של תחזוקת מכשיר והשפעתה על בקרת האיכות של הבדיקה. הדגישו שבמעקב אחר חולים חשוב לבצע את המדידות תמיד באותו המכשיר. הם הציעו שהחברה בארץ (אלמוג) יארגנו בקרת איכות פנימית ישראלית לכלל המשתמשים בארץ.

בי"ח בילינסון- בעלי ניסיון של שנה בבצוע הבדיקה תוך כדי קשר טוב עם הרופאים ההמטולוגים אשר מאד מעוניינים בבדיקה ומשתמשים בה לקביעת תוכנית טיפולית. הציגו את אלגוריתם העבודה המקובל בבי"ח ומס' בעיות: חוסר הדירות בתוצאות המתקבלות כאשר המדידות מבוצעות בפרקי זמן שונים, מקרים של false negative  והצגת מאמר המדגיש משמעות clone FLC השונה מה- clone של Intact Ig והשפעתו השלילית על הפרוגנוזה.

בי"ח מאיר- עדיין לא החלו בבצוע הבדיקה. התייחסו להתאמת התוצאות לשיטת ה-IF.

לסיכום:

המפגש היה מעניין ופורה, למרות שרוב המעבדות בארץ בתחילת הדרך ועדיין לא צברו ניסיון רב. הבעיות משותפות לכלל המעבדות ויש הסכמה שצריך לעקוב מקרוב אחר הבדיקה תוך התייחסות במיוחד לנושאים הבאים:

ביצועים אנליטיים,
טווח הנורמה של FLC ratio,
לעקוב אחר lot to lot variation, במיוחד בזמן הכנת אצווה חדשה של אנטיסרה.
חשוב לאסוף נתונים קליניים של הנבדקים ל-FLC כדי שאפשר יהיה לקיים מפגש דומה בשנה הבאה וללמוד מהניסיון ומהידע שהצטבר.

קיום המפגש ועיקרי הבעיות הועברו לחברת The Binding Site. המכתב מצ"ב. תגובת החברה תתפרסם לכשתתקבל.

 

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024