אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


מפגש 30.6.08 בנושא בדיקת LDL מדוד או מחושב - סיכום והמלצות ליישום


דר' ורד קופל, דר' תמר סתם, מכבי שירותי בריאות, מעבדה צפונית

בדיקת LDL הינה חלק מפרופיל הליפידים הנשלחים למעבדה ומהווה מדד קליני בהערכת סיכון למחלות קרדיוואסקולריות. תוצאת LDL במעבדה מתקבלת כחישוב לפי נוסחת Friedewald. אחת המגבלות של הנוסחא הינה רמת טריגליצרידים  גבוהה. לפי  המלצות ה NCEP אין לדווח תוצאתLDL  כשערכי הטריגליצרידים מעל 400mg/dL  (1) . פרסומים נוספים הראו (2) כי כבר ברמת טריגליצרידים מעל ,300mg/dL  רק 75% מהנבדקים סווגו נכון בהשוואה לסווג שהתקבל בשיטת הרפרנס, ובמרבית המעבדות לא דווחה תוצאת LDL   מחושב כשערכי הטריגליצרידים היו מעל 300mg/dL  . בחלק מהמעבדות בוצעה בדגימות אלו מדידה ישירה של רמת ה LDL . כתוצאה מתהליך עבודה זה, ערך ה LDL  התקבל בשתי שיטות שונות (מחושב ומדוד) בהתאם לרמת הטריגליצרידים בדגימה.

במעבדה הצפונית של מכבי שרותי בריאות נבדקה  מידת ההתאמה בין תוצאת ה LDL המחושב והמדוד. מתוצאות ההשוואה עולה כי ערכי  ה LDL המדוד גבוהים יותר מערכי  המחושב.  ההפרש הממוצע  בין  תוצאת ה LDL המדוד והמחושב הוא כ35  mg/dL ברמת טריגליצרידים של. 200-300 mg/dLפער זה נמצא בתלות ישירה ברמת הטריגליצרידים - ככל שהרמה עולה כך גדל הפער. ממצאים  אלו  נתמכים בספרות במאמר שפורסם בשנת 2004 ב  Pharmacotherapy (3) ובו הוצגו תוצאות דומות.  מהנתונים במאמר עולה ש 50% מהנבדקים ,בכל קבוצות הסיכון, אשר עמדו ביעד של 100 mg dL > LDL מחושב קטן מ 100, לא עמדו ביעד זה לפי התוצאה המדודה.

תופעה זו מהווה בעיה קלינית הן בסיווג ראשוני של הנבדקים לפי ערכי מטרה של LDL והן בניטור ומעקב אחר טיפול.  ראוי לציין, שערכי היעד כפי שהומלץ ב NCEP נקבעו לפי תוצאות ה LDL המחושב ולא המדוד.  

Cholesterol non-HDL

מדד קליני נוסף אליו מתייחסים בהמלצות ה NCEP הוא ה Cholesterol non-HDL . מדד זה מוגדר כערך מטרה שניוני בנבדקים  שערכי הטריגליצרידים שלהם מעל  200mg/dl  .
הערך מתקבל ע"י חישוב:  non-HDL Cholesterol = Total cholesterol-HDL .
פרמטר זה אינו תלוי ברמת הטריגליצרידים וקיימים ערכים מומלצים בהנחיות NCEP .

דר' דב גביש מבי"ח וולפסון, יועץ ליפידים במכבי שרותי בריאות, סקר את הספרות הרפואית בנושא  והתייחס לחשיבות הקלינית של ה non HDL cholesterol  .

העבודות (4,5,6 ) מצביעות על כך שמדד זה נמצא בזיקה טובה לפחות כמו LDL  ובמקרים רבים  אף טובה יותר  בהערכה של מחלות קרדיוואסקולריות.

לאור זאת,  סוכם :

 1. יופסק השימוש בערכות המודדות LDL  ישיר.
 2. תוצאה מספרית לבדיקת " LDL מחושב" תדווח רק כשערכי הטריגליצרידים
  בדגימה נמוכים מ 400 mg/dL או כפי שמקובל במספר מעבדות 300 mg/dL (2) .
  ההחלטה לגבי 400 או 300 הינה לשיקול דעת כל מעבדה.
 3. ברמות טריגליצרידים גבוהות מהנ"ל יוכנס לבדיקת "LDL מחושב" קוד תוצאה-
  בערכי טריגליצרידים מעל .... לא ניתן לדווח LDL מחושב.
 4. לכל פרופיל ליפידים תתוסף בדיקת " "non-HDL Cholesterol (תוצאה מחושבת).
  ערכי הייחוס לבדיקה לפי המלצות ה  NCEP.
 5. דר' גביש ממליץ כי ברמת טריגליצרידים שבין 250 ל 400mg/dl תצורף ההערה
  בנוסח:
  ברמות טריגליצרידים שבין 250mg/dl ל 400mg/dl, Cholesterol" non-HDL"
  עדיף על "LDL מחושב" כמדד לקביעת מטרות הטיפול.

  
להלן ערכים מומלצים עבור בדיקת LDL  ו Non-HDL לפי ה NCEP (1):

Comparison of LDL Cholesterol and Non-HDL Cholesterol Goals  for 3 Risk Categories

Non-HDL Goal

(mg/dL)

LDL Goal

(mg/dL)

Risk Categoty

<130

<100

CHD and CHD risk equivalent (10- year risk for CHD>20%)

<160

<130

Multiple(2+) risk factors and 10-year risk ≤20%

<190

<160

0-1 Risk factor

1. הערכת הסיכון 10-year risk for CHD  מתבססת על Farmingham risk scoring אותו ניתן לחשב לפי טבלאות המצויות במאמר בעמוד 2497.

2. רשימת ה risk factors:

Major Risk Factors (Exclusive of LDL Cholesterol) That Modify LDL Goals*

 • Cigarette smoking
 • Hypertension (blood pressure≥140/90 mm Hg or on antihypertensive medication)
 • Low HDL cholesterol (<40 mg/dL) ↑
 • Family history of premature CHD (CHD in male first-degree relative<55 CHD in female first-degree<65 years)
 • Age (men ≥ 45 years; women ≥ 55 years)

* Diabetes is regarded as a coronary heart disease (CHD) risk equivalent. LDL indicates low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein.
↑ HDL cholesterol ≥ 60 mg/dL counts as a "negative" risk factor; its presence removes 1 risk factor from the total count.

References

 1. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III).  JAMA, 2001;285: 2486-2497.
 2. Analytical  and clinical evaluation of two homogeneous assays for LDL-Cholesterol in hyperlipdemic patients.. Clinical chemistry 2000,   46:8;1121-1131
 3. A Clinical Comparison of Calculated Versus Direct Measurement of Low Density Lipoprotein Cholesterol Level.. Pharmacotherapy 2004,  24(2):167-172
 4. Lipids, Apolipoprotiens and their ratios in relation to cardiovascular events with stastins treatment. Circulation 2008, 117;3002-3009.
 5. The significance of measuring Non HDL cholesterol . Prev cardiol 2002, 5 (3) 156-159.
 6. Clinical utility of different lipids measures for prediction of coronary heart disease in men and women. JAMA 2007;298 776-785 .  

 

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024