אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום מיפגש 30.10.05 בנושא בקרת איכות במכשירי POCT

המפגש נערך מטעם אילמ"ר ובחסות חברת גאמידור דיאגנוסטיקה.
ריכזה את הדיון דר' דניאלה הראל מהמרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקוה.

השתתפו כ-20 עמיתי אילמ"ר מבתי חולים והקהילה.בפני המשתתפים הובאה מצגת מקדימה, כל אחד מהמשתתפים הציג את המצב בארגון אליו הוא שייך והתנהל דיון. להלן עיקרי הדברים:


שימוש במכשירי POCT:

  • בבתי חולים – ביחידות לא מעבדתיות (מיון, חדר ניתוח, מחלקות).
  • מרכזי רפואה ראשונית (מרפאה, מוקד).
  • בבית החולה.

למעבדה ול-POCT יעדים זהים:
לספק אנליזה מהירה ומדויקת, ולספק מידע הנחוץ לטיפול בחולה.
היתרון של POCT מול המעבדה הוא מהירות ונוחות, אך אין בכך ערובה לשיפור הטיפול בחולה. יש לשקול, יחד עם הצוות הרפואי את התאמת בדיקת ה-POCT ליעודה. אם ביצוע הבדיקה נעשה באופן שגוי, או נעשה בה שימוש יתר, הדבר עלול להוביל לגרימת נזק לחולה ולהוצאות מוגזמות ומיותרות.

האם ביצועי POCT טובים דיים? מהם המדדים? מהו "טוב דיו"?
האיכות האנליטית יכולה להיות פחותה מזאת של המעבדה, אולם היא צריכה להתאים לאותם יעדים (וריאביליות ביולוגית).

תקציר דברי המשתתפים
הייתה תמימות דעים בין המשתתפים (פרט לאחת), שהמעבדה צריכה לשלוט/לפקח/להיות מעורבת בנעשה בעמדות ה-POCT. דעת היחיד הייתה מנוגדת משיקולי כח אדם.

הדוברים שייצגו את בתי החולים העידו שרוב מכשירי ה-POCT הם מכשירי גזים במחלקות השונות הזקוקות לתגובה מהירה ביותר במצבי חירום. מתן תשובה מהירה מהמעבדה המרכזית, מורידה חלק מהדרישה למכשירים אלה באתרי POCT. בחלק מהמקומות מכשירי גזים נקנים בהתייעצות עם הנהלת המעבדה, כולל אבלואציה של המכשירים, אך יש בתי חולים בהם אין מיפוי של מכשירי ה-POCT ומיקומם, והדבר נובע ממצוקת כ"א והקצאת משאבים.

בנושא הטיפול במכשירי גזים-POCT, המצב נע בין מצב של אתרים בהם אין פיקוח ומעורבות, דרך שיתוף פעולה בין עובדי המעבדה לבין המחלקה להנדסה ביו רפואית, וכלה במעורבות רבה של אנשי המעבדה המרכזית. באתרים מהסוג האחרון איש מעבדה מבצע טיפול יומי ובקרת איכות, מבצעים גם בקרת איכות חיצונית ופותרים חלק מהתקלות. צוין שרוב הבעיות הן פרה אנליטיות, ונובעות בעיקר מלקיחה לא טובה של הדגימה. יש אתר בו המכשירים מחוברים לתוכנת המעבדות ומחייבים להעביר ברקוד של החולה כך שהנתונים מוזנים לתיק החולה הממוחשב (כמו כל תוצאות המעבדה המרכזית).

תוכנת בקרת מרכזית השולטת על כל מכשירי הגזים (כולל אלה שבמעבדה) עשויה לחסוך חלק מהביקורים באתרי ה-POCT, בעיקר לצורך פתרון תקלות. פתרון של תכנה מרכזית הוא בשלבי יישום במספר אתרים.

אתרי POCT אחרים בבתי החולים הם גלוקומטרים, סטריפים לשתן, מכשירי HbA1c ומכשירי קרישה. במקרים אלה אין פיקוח של המעבדה, אלא רק "כבוי שרפות" במקרה של בעיה. בחלק מהמקרים המעבדה התנגדה ל"קיוסקים" ושיפרה את זמני התגובה (דוגמא: טרופונין). צוין כי קיימות תוכנות לריכוז תוצאות מגלוקומטרים, אך לא דווח על הצלחה ביישום.

בקהילה המצב מורכב יותר. המכשירים הנוגעים לעניין בקהילה נמצאים במרפאות, במוקדי חירום ובבית החולה. עיקר המכשירים הם גלוקומטרים מחברות שונות (שהפכו להיות מכשירים בשגרה), מכשירי קרישה, וערכות לזיהוי מהיר של Strep group A.

הקשר בין המרפאות והמעבדות נע בין הידברות לבין מצבים של חוסר תקשורת מוחלט.
התהליך מסוכן, מאחר והוא "מפתה" את הרופא והחולה לביצוע בדיקות מהירות שאמינות תוצאותיהן אינה תמיד מוכחת.

ניהול בקרת האיכות בגלוקומטרים ובמכשירי INR במוקדים שצוינו לעיל אינו מעשי, אך בהתארגנות נכונה ניתן לבדוק את תקינות מכשירים.
צוין כי איכות התוצאות במכשירי POCT בקרישה טובה פחות בהשוואה למכשירי הקרישה המעבדתיים, והבעיה העיקרית היא בהעדר התאמה של ערכי ה-INR ביניהם, במיוחד בתחום הגבוה.

מאחר ובדיקת INR איננה דחופה ברוב המקרים, הארגון אינו צריך לעודד את ביצועה במכשירי POCT. בכל מקרה, בכדי להמליץ על רכישה של מכשירים אלו, דרוש קריטריון של CV%, או כל מדד איכות אחר.

בדברי סיכום כלליים הובעו דעות כדלקמן:

  • התחרות של מכשירי POCT מול מכשירים מרכזיים תלך ותגדל והמחירים יוזלו. אנחנו, אנשי המעבדות צריכים להיות מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות, בכל הנוגע לנחיצות מכשירי POCT, ביצועיהם ומיקומם, ולא לתת יד להכנסת מיכשור לא קביל.
    המצב בדנמרק הובא כדוגמא לקיום תהליכים דומים
  • יש לפקח על מכשירים, כמו מכשירי גזים, ולא לוותר על ביצוע בקרת איכות.
  • הומלץ כי מכשירי POCT יהיו מבוקרים, במידת האפשר, באמצעות מחשב ואפשרות שליטה מרחוק.
  • הומלץ לאכוף דרך הנהלות בתי החולים הקלדת דמוגרפיה של החולה כדי שהתוצאות יהיו מתועדות.
  • הוצע שאילמ"ר יגבש מסמך של הנחיות מהי אחריות המעבדה. הדברים יגובשו מול המועצה, מול הנהלת הקופות והועדות המקצועיות.
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024